punjabi status in punjabi

punjabi status in punjabi

Read punjabi status in punjabi in punjabi  And english. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ…ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਲਫਜ਼…ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸੀ ਉਸਦੇ…ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। Kis trh da c ooh …

Read More